Držanje i nošenje oružja


Deset preporuka za rukovanje s oružjem

1. Stalno pratite usta cijevi!!! Uvijek pravac cijevi držite u sigurnom smjeru

2. Prilikom punjenja i pražnjenja usmjerite cijev u sigurnom smjeru. Puška može biti puna i ako vi mislite da nije.

3. Budite sigurni što je ispred i iza mete. Dobro se uvjerite da nema ništa ispred i iza mete, te nemojte pucati u ravnu tvrdu podlogu ili u vodenu površinu.

4. Držite vaše prste dalje od okidača dok ne budete spremni za pucanje.

To je najbolji način da se izbjegne ne željeno okidanje.

5. Redovno čistite oružje i vodite brigu o municiji.

Uvjerite se da je cijev čista i koristite samo propisano streljivo.

6. Ispraznite pušku kada vam više nije potrebna.

Imajte stalno na umu da ponekad i prazna pučka može biti napunjena i spremna za opaljenje.

7. Budite propisno odjeveni sa upadljivim dijelovima odjeće, nemojte se igrati s oružjem. Da bi vas drugi lovac mogao uočiti morate biti odjeveni s upadljivim detaljima, kapa i prsluk. Prazna cijev je potencijalno opasna jer nitko nije nepogrešiv.

8. Nemojte trčati, penjati se ili skakati sa napunjenom puškom. U takvim slučajevima ispraznite pušku.

9. Pušku držite odvojeno od municije i na sigurnom mjestu. Najbolje propisani sef. Spremite oružje na sigurno mjesto van dohvata djece i nepažljivih odraslih osoba.

10. Nemojte uzimati alkohol za vrijeme pucanja.

Također imajte na umu kakve lijekove ili droge uzimate.