Kalendar lovidbe

slika

A) KRUPNA DIVLJAČVrijeme lovidbe:

SRNA (Capreolus capreolus L.)

SRNDAĆ: -  U nizinskim i brdskim lovištima od 1. 5. do 30. 9.

                    - U planinskim lovištima od 1. 6. do 30. 10.

SRNA I LANE: od 1. 10. do 31. 1.

DIVOKOZA (Rupicapra rupicapra L.): od 1. 9 do 31. 12.

KOZOROG (Capra ibex L.): od 1. 8. do 31. 12.

MUFLON (Ovis aries musimon Pall.):

muflon: od 1. 9 do 31. 1.

muflonka i janje: od 1. 1. do 31. 12.

SVINJA divlja (Sus scrofa L.)

VEPAR, NAZIME: od 1. 1. do 31. 12.

KRMAČA i PRASE: od 1. 8. do 31. 12.

MEDVJED (Ursus arctos L.): od 1. 10. do 31. 12. i od 1. 3. do 15. 5.

VUK (Canis lupus L.)

mužjak: od 1. 1. do 31. 12.

ženka i mladi: od 1. 7. do 28. 2.

VELIKI TETRIJEB (Tetrao urogallus L.)

mužjak: od 15. 3. do 31. 5.

B) SITNA DIVLJAČ


KUNA BJELICA  (Martes foina Ehr.): od 1. listopada do 29. veljače

KUNA ZLATICA (Martes martes L.): od 1. studenog do 29. veljače

ZEC: (Lepus europaeus Pall.): od 1. listopada do 31. prosinca

LJEŠTARKA (Bonasa bonasia L.)

              mužjak: od 16. kolovoza do 31. listopada

FAZAN-GNJETAO (Phasianus spp. L.): od 1. listopada do 15. siječnja

JAREBICA KAMENJARKA (Alectoris graeca Meissn.):

                  od 15. rujna do 31. prosinca

JAREBICA POLJSKA - TRČKA SKVRŽULJA (Perdix perdix L.)

                  od 15. rujna do 31. prosinca

PREPELICA (Coturnix coturnix.): od 1. kolovoza do 31. prosinca

ŠLJUKA ŠUMSKA (Scolopax rusticola L.): od 1. listopada do 1. ožujka

BEKASINA (Gallinago gallinago L.): od 1. listopada do 1. ožujka

GOLUBOVI (Columba spp L.): od 1. kolovoza do 31. siječnja

GRLICA (Streptoopelia turtur L.): od 1. kolovoza do 31. siječnja

GUSKE DIVLJE (Anser spp.): od 1. rujna do 31. siječnja

PATKE DIVLJE (Anas spp.): od 1. rujna do 1. ožujka

LISKA CRNA (Fulica atra L.): od 1. rujna do 31. siječnja