PUŠKE RISANICE

U ove puške ubrajamo one koje imaju izolučene (užljebljene) cijevi.


Rade se u obliku lovačkih karabina, u obliku dvocijevki ili trocijevki (prelamača) sa izolučenim cijevima i u obliku kombiniranih pušaka od kojih je barem jedna cijev izolučena. Osnovna razlika u odnosu na puške sačmarice je u izradi cijevi. Cijevi ovih pušaka su spiralno uzdužno izbrazdane, najčešće s po 4 – 6 polja i žljebova, tako da zrno kroz nju napravi krug od 360 stupnjeva, što zrnu daje rotirajuće kretanje, da bi na svom putu kroz prostor do cilja lakše savladao sile koje na njega djeluju i održao željeni pravac.

Kalibar ovih pušaka se mjeri po unutrašnjem promjeru cijevi, ili vanjskom promjeru zrna koje puška koristi.


Kod pušaka risanica ležište metka je prilagođeno municiji koja se u  njima upotrebljava. Ležište je glatko i na njega naliježe čahura metka. Dalje prema ustima cijevi je ležište zrna koje je na konusnom prijelazu u cijev užlijebljeno. Na cijevi je kalibar naznačen – ugraviran. Tako npr. oznaka 7X57R govori da je cijev konstruirana za municiju kalibra 7 mm, čija je dužina čahure 57 mm, a uz to završava vijencem (Rand – internacionalna oznaka – R), te je namijenjena puškama prelamačama. Ako je oznaka kalibra bez “R”, npr. 8X57, onda znamo da je cijev namijenjena za lovački karabin, koji ima mehanizam za izvlačenje čahure ili cijevi. Na cijevi može biti oznaka “S” koja upućuje na šire bušenje cijevi u kojima se može koristiti samo municija sa takvom oznakom. Također municija s oznakom “S” – ne smije se koristiti u cijevima istog kalibra u kojima nema oznake “S”. Ostali dijelovi puške kod prelamača kuglara isti su kao i kod sačmarica.


Kod karabina imamo spremnik u kojem se nalazi ležište za municiju, ležište zatvarača, zatvarač i mehanizam za okidanje. Spremnik karabina čvrsto spaja cijev sa kundakom. Kundak lovačkih karabina može biti rađen od drveta ili plastike. Ima istu svrhu i osobinu kao i kod pušaka sačmarica. Kod svih pušaka s olučenim cijevima nalazi se sustav za nišanjenje. On se nalazi na cijevi, a sastoji se od nišana i mušice. Na nekim puškama su ugrađeni nosači za optičke ciljnike ili snajpere.


IZVORI: http://www.lovac.ba